Privacy

De praktijk borgt uw privacy en zorgt ervoor dat gegevens van patienten:

- alleen toegankelijk zijn voor bevoegden

- alleen na toestemming van de patient aan derden worden verstrekt