Alcohol

Ze hebben bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, relatieproblemen, problemen op het werk en veroorzaken eerder (verkeers)ongevallen.
Door vroegtijdige herkenning van deze problemen en ingrijpen door huisartsen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen, kan veel gezondheidsschade, verslaving en sociaal leed worden voorkomen.
Enkele zorginstanties in Nederland hebben zich hiertoe verenigd in het Partnership Vroegsignalering Alcohol (PVA), www.vroegsignaleringalcohol.nl.
Wanneer drinkt u te veel? En hoeveel drinkt u zelf? Als u dit wilt weten, kunt u eens een ‘alcoholdagboek’ bijhouden. Lees voor meer informatie hierover de NHG-Patiëntenbrief Alcoholdagboek.

[Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap, januari 2007]


13-11-2007