Minder donoren

Nederlanders zijn ook minder dan voorheen bereid om een orgaan van een overleden familielid beschikbaar te stellen. Volgens het NIVEL is de toestemming van de nabestaanden doorslaggevend bij beslissing over orgaandonatie. Vaak bepalen zij of een overleden familielid donor wordt of niet. De meerderheid van de Nederlanders vindt ook dat nabestaanden om instemming gevraagd moet worden.

De helft van de Nederlanders blijkt voorstander van een zogenoemd actief registratiesysteem. Hierbij worden mensen die nog niet geregistreerd staan als donor aangeschreven. Als zij geen donor willen zijn, kunnen zij de brief terugsturen. Als iemand ook op een tweede brief niet heeft gereageerd, wordt hij geregistreerd als donor.
In de huidige situatie kunt u zich alleen actief als donor opgeven. Dat kan door een formulier in te vullen dat bij huisarts of apotheek verkrijgbaar is. U kunt het formulier ook via Internet opvragen, via www.donorofniet.nl. Laat in elk geval aan uw familie weten of u na uw overlijden donor wilt zijn.

[Bron: Nivel, mei 2007]


08-06-2007