Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk B.R.Westerman


Huisartsenpraktijk B.R.Westerman

Coopmansstraat 50
8921 ST LEEUWARDEN
Telefoon: 058 2124680
Spoed: 058 2161120
Fax: 058 2132864
Receptenlijn: 058 2136037

westermanhuisarts.praktijkinfo.nl

E-mail: info@westerman.gerritzorgnet.nl


Home

 

In memoriam Renė Westerman
1954-2018


Op 28 maart jl. overleed dokter Westerman na een ziekbed van drie maanden. Tot aan zijn ziekbed heeft hij zich ingezet voor de praktijk, waarvan hij sinds 1990 eigenaar was.


René Westerman was huisarts in hart en nieren. Een zeer betrokken huisarts, voor wie de zorg voor zijn patiënten weinig grenzen kende. De twee vrije middagen die hij had, besteedde hij ook aan patiëntenzorg; aan het afleggen van visites en aan het bedrijven van oogheelkundige zorg: zijn specialisatie. En hij deed dit met veel plezier.
Ook voor ons, de medewerkers in zijn praktijk, was hij een gewaardeerde werkgever.
Wij missen hem dan ook zeer.


En wij weten dat velen van u hem ook missen. Daarvan getuigen de vele lovende en lieve berichten die zijn geschreven in het condoleance register op de website en op praktijk, als ook in de alle kaarten die u velen van u naar de praktijk stuurde .
Half mei zullen wij al uw blijken van medeleven verzamelen en overhandigen aan de kinderen van dokter Westerman.
Het zal hen zeker tot troost zijn.

Ook wij danken u voor uw hartelijke en warme reacties.

De medewerkers van de praktijk

-0-0-0-0-0-0-0-0

Naar de uitdrukkelijke wens van dokter Westerman zelf, zal de praktijk worden voortgezet door de heer Job Boiten. De heer Boiten is apotheker in het zelfde pand. Totdat er een opvolger voor de praktijk is gevonden zullen er verschillende waarnemende artsen werkzaam zijn. Zorgverzekeraar De Friesland geeft alle steun aan de heer Boiten. Door het tekort aan huisartsen in Leeuwarden is nu nog niet bekend hoe lang deze situatie zal duren. Wij allen zullen ons uiterste best doen de zorg voor u allen zo goed mogelijk door te laten gaan.

Zodra er meer nieuws is, krijgt u hierover bericht.

Wij hopen op uw begrip.

De medewerkers van de praktijk

0-0-0-0-0-0-0-0

Zorg houdt zich niet aan openingsuren.

Voor medicatie buiten de openingsuren is er de dienstdoende apotheek. Voor informatie en het aanvragen van herhaalmedicatie kunt u op deze website terecht. Een complete medische encyclopedie, een reiswijzer en informatie over geneesmiddelen (uit betrouwbare bron), vindt u op onze website.

Blader gerust eens door de inhoud.

*********

Spoedgevallen

Indien er sprake is van een spoedeisende situatie belt u: 058-216 11 20.

Dit nummer werkt alléén tijdens kantooruren. Op de donderdagmiddag vanaf 12.00 uur kunt u in de meeste gevallen voor spoedzaken terecht bij dr. Riedé, tel.: 058-216 72 92.

Als elke seconde telt belt u 112.

Openingstijden

 

's ochtends: 's middags:          

maandag

8.00-12.00 13.00-17.00

dinsdag

8.00-12.00 13.00-17.00

woensdag

8.00-12.00 13.00-17.00

donderdag

8.00-12.00 13.00-17.00

vrijdag   

8.00-12.00

13.00 17.00

Tussen 12.00 en 13.00 uur zijn wij alléén voor spoed te bereiken in verband met lunchpauze!

Afspraak maken

U kunt de praktijk bellen om een afspraak te maken. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw komst. Zij is daartoe opgeleid en doet dat voor de organisatie van het spreekuur. Indien u klachten heeft die dezelfde dag op het spreekuur behandeld moeten worden verzoeken wij u om tussen 8.00 en 10.00 uur te bellen.

Voor uitslagen kunt u ons bellen tussen 8.00-10.00 uur, 11.30-12.00 uur en van 13.00-14.00 uur

No show tarief: Het komt helaas steeds vaker voor dat mensen te laat of zelfs helemaal niet op het spreekuur verschijnen, zonder tijdig tegenbericht. Dit is een vervelend probleem omdat wij hierdoor kostbare tijd verliezen. We zijn daarom genoodzaakt het "no show tarief" van € 10,10 bij de patiënt in rekening te brengen. Bij een dubbel consult geldt het bedrag van € 20,20 en bij een verrichting het daarvoor geldende bedrag + 15% buitengerechtelijke incassokosten. Het "no show tarief" is conform de adviezen van de Landelijke Huisartsen Vereniging en het betreft een schadevergoedingstarief dat niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, in overleg met de huisarts, of er een huisbezoek afgelegd wordt. Wij verzoeken u huisbezoeken aan te vragen tussen 8.00-10.00 uur. Wanneer u door drukte op de telefoonlijn er niet door komt, bel dan het spoednummer.                                           

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen!

Telefonisch spreekuur

Dit is bedoeld voor korte vragen of het bespreken van uitslagen. U kunt voor 10.00 uur uw naam, geboortedatum en telefoonnummer doorgeven. U wordt dan tussen 13.00 en 13.30 door de huisarts of de assistente teruggebeld Of de assistente vraagt u ons later op de morgen terug te bellen.

Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. Zij geeft ook uitslagen van onderzoeken door. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. Ze overlegt de door haar gegeven adviezen altijd met de arts.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten (het liefst via de receptenlijn) of de website( éénmalig registreren)
 • Meten van de bloeddruk
 • Aanstippen van wratten (vrijdagmiddag)
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest op indicatie
 • Urine onderzoek
 • Suikercontrole
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Verstrekken van informatiefolders. Nu thuisarts.nl
 • Doorgeven verhuizing, tel. nr. en e-mail wijzigingen, verzekering, etc
 • Gehoortesten
 • Hartfilmpjes en aanleggen holter (voor het registreren van het hartritme, voor 1-3 dagen )
 • Aanmaken van een risicoprofiel
 • 24 uurs bloeddrukmetingen
 • PG-zwachtelen benen
 • CRP-testen (infectieparameters, om te zien of je bij bijv. hoest antibiotica nodig hebt of juist niet
 • Injecties, bijv. vit B12, antibiotica, etc.

Avond-, nacht- en weekenddienst


Na 17.00 uur, in het weekend en tijdens feestdagen belt u de Dokterswacht.

Telefoonnummer Dokterswacht: 0900 - 112 7 112

Website: www.dokterswacht.nl