Medewerkers

B.R.Westerman
Huisarts

Hij is de praktijkhouder en heeft de praktijk sinds 1990. Daarvoor heeft hij 4 jaar gewerkt als assistent interne geneeskunde in Harlingen na een tijd chirurgisch assistent geweest te zijn in Amsterdam, waar hij zijn opleiding aan de Vrije Universiteit heeft afgerond. Na de periode in het Harlinger Ziekenhuis (toen Oranjeoord geheten) heeft hij de huisartsenopleiding in Friesland gedaan. Daarna heeft hij nog een jaar als verpleeghuisarts en sociaal geriater gewerkt alvorens deze praktijk van dokter Posthuma over te nemen. Mede door zijn ruime ziekenhuis ervaring doet hij veel handelingen die ook in het ziekenhuis gebeuren. Zoals hartfilmpjes (ECG's)beoordelen, kleine chirurgische ingrepen (ook bepaalde vormen van huidkanker behandelen),het beoordelen van moedervlekken met de dermatoscoop ( speciale opleiding en apparatuur) mirena spiralen plaatsen,implanon plaatsen en verwijdereren. Injecties in slijmbeurzen en in artrotische gewrichten, etc. Sinds februari 2009 staat hij geregistreerd als Oogheelkundig Bekwaam Huisarts ( aandachtsgebied vooral jeukende, brandende ogen, staarcontroles, beoordelen of een oogarts nodig is of een opticiën, oogcontroles van diabetespatiënten). Sinds kort (okt. 2016) heeft hij de registratie om ingewikkelder injecties te geven bij bijv. carpaal tunnel syndroom, trigger fingers ( peessschede ontsteking vingers) , huisvrouwenduim en nog zeldzamer voorkomende aandoeningen met cortisone. Dit heet anderhalfdelijnsgeneeskunde. (net als de oogheelkunde bevoegdheid).

Mw. S.M. Schot
Huisarts

Een zeer ervaren huisarts . Ze heeft een eigen praktijk gehad in Wolvega. Hier in de praktijk werkzaam sinds 1 april 2014.Haar grootste interesse gaat uit naar de psychologie/psychiatrie. Ze werkt de dindsdag de gehele dag en de donderdagochtend. Al met al dus een hele aanwinst voor onze praktijk.

Martine
Praktijkverpleegkundige

Martine is in mei 2011 begonnen als praktijkverpleegkundige in onze praktijk. Na haar middelbare schoolopleiding in Leeuwarden heeft ze de HBO-V gedaan en daarna jaren als verpleegkundige gewerkt. In 2010 heeft ze de opleiding voor praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk gedaan. Daarna heeft ze in een aantal praktijken in Groningen waargenomen. Ze is nu de vaste kracht voor de begeleiding van diabetes, astma/copd (o.a longfunctie onderzoek via de computer) en patienten met hart- en vaatziekten en andere chronische patiënten. Tevens bezoekt ze ouderen aan huis en patiënten pas uit het ziekenhuis ontslagen en doet kraamvisites. Kortom een heel takenpakket. Martine werkt op dinsdag , donderdag en vrijdagochtend.

 

Gerard Eppenga
POH-GGZ

Eind dec.2013 is bij ons komen werken Gerard Eppenga, vanouds sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij de GGZ-Friesland ( ruim 25 jaar ervaring, ouderen en kinderen).

Hij is nu klaar met de aanvullende opleiding Praktijkondersteuner GGZ aan de NHL. Hij werkt nu volledig als POH-GGZ. In onze praktijk werkt hij op ma. en woensdag ochtend. Hij kan uw psychische problemen in kaart brengen en zn. gericht naar een eerste lijns psycholoog of een GGZ instelling doorverwijzen. Zijn hulp is gratis, valt onder huisartsenzorg. Als de problemen niet al te zwaar zijn kan hij ook zelf behandelen en in overleg met de huisarts evt. medicatie inzetten. Hij werkt ook met Internettherapieprogramma's

Geartsje Terpstra
POH-Jeugd, orthopedagoog

De praktijkondersteuner van de huisarts POH-J ondersteunt de huisarts in de zorg voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar. De huisarts kan u (ouder, kind, jongere) doorsturen naar de POH-Jeugd bij onder meer de volgende problemen: 

-Zorgen over de ontwikkeling van kind en jongeren

-Problemen bij de opvoeding

-Zorgen over het gedrag (bijvoorbeeld: druk, stil)

-Prikkelbaarheid/boosheid

-Angstige of nerveuze gevoelens of somberheid

-Dwangklachten

-Problemen bij moeilijke situaties (scheiding, verlies, pesten, schoolverzuim)

-Verslavingsproblematiek

-Bedplassen ( zonder medische oorzaak)

-Hoofdpijn, buikpijn, moeheid, etc. zonder aanwijsbare medische oorzaak

 

Problemen thuis, op school en in contact met leeftijdsgenoten kunnen vaak samen gaan met een ontwikkelingsachterstand en psychische problemen. Psychische problemen komen vaak in combinatie met lichamelijke klachten voor. Wanneer u merkt dat uw kind niet goed in zijn of haar vel zit, neemt u dan contact op met uw huisarts. Na een gesprek zal uw huisarts samen met de POH-Jeugd in overleg met u kijken waar de hulp het beste geboden kan worden. Dit kan bestaan uit voorlichting of kortdurende behandeling. Als er andere hulp nodig is, kunt u doorverwezen worden naar een kinderpsycholoog of jeugd GGZ. De zorg bestaat uit de volgende stappen: het verhelderen van het probleem en hulpvraag, kortdurende ondersteuning of behandeling en indien nodig verwijzing.De POH-J werkt op de do. middag en bij uitbreiden van de werkzaamheden op di. ochtend.

 

Eeke
Doktersassistente

Sinds maart 2008 is Eeke in deze praktijk werkzaam. Zij heeft hier stage gelopen en is dus bekend met de praktijk. Eeke heeft een uitgebreid takenpakket en werkt op maandag, dinsdag en donderdag.

Joukje
Doktersassistente

Sinds 1 november 2009 werkt Joukje in deze praktijk. Na vijf jaar docent gezondheidskunde geweest te zijn heeft ze besloten om doktersassistente te worden. Ze heeft al een aantal jaren ervaring opgedaan in een andere huisartsenpraktijk. Joukje werkt op maandag, woensdag en vrijdag.

Arina
Doktersassistente

Per 1 september 2016 in dienst gekomen. Een al ervaren doktersassistente, die al bijna alle zaken beheerst die hierin de praktijk gebeuren. Zij werkt dinsdag t/m vrijdag.