Home

Hopelijk bent u (via de krant, de website, de wachtkamer e.a. …) op de hoogte van het feit dat dokter Westerman op 28 maart jl. is overleden. Hierbij ontvangt u informatie over hoe het zo gekomen is en hoe het verder gaat met de praktijk.

In het najaar van 2017 had dokter Westerman – in goede gezondheid – aan mij (Job Boiten) verzocht om per 1 juli 2018 zijn praktijk over te nemen. Hij wilde vanaf 1 juli nog geruime tijd in deeltijd in de praktijk blijven werken. Zo wilde hij voor u beschikbaar blijven en toch ook geleidelijk zijn werkuren afbouwen tot aan zijn pensioen. Ergens in 2019 of 2020.

Dokter Westerman en ik kenden elkaar al tientallen jaren heel goed. Hij was er van overtuigd dat ik samen met hem én collega-huisartsen zijn praktijk met volle aandacht voor goede huisartsenzorg en kwaliteit de toekomst in zou brengen.

Het heeft echter niet zo mogen zijn. Nog net in 2017 werd hij ernstig ziek en opgenomen in het ziekenhuis. Na een aantal weken trad verbetering in. Maar half maart ging het slechter, toen een opgelopen infectie niet bedwongen kon worden.
Tijdens zijn ziekte hield hij vast aan zijn overtuiging dat het voor de praktijk en voor zijn patiënten het beste was als ondergetekende de voortzetting zou organiseren. Inmiddels werkte ik op zijn verzoek al mee in de organisatie, om het team en zijn kinderen te ondersteunen in die moeilijke tijd. Velen van u hebben blijken van medeleven getoond, waarvoor wij u, ook namens de familie, bijzonder willen bedanken.

Vanaf 1 juni zet zijn uitstekende, gemotiveerde team (Eeke, Joukje, Arina, Martine, Sietske, Geartsje, Gerard, Hindrikje) de praktijk onder mijn organisatorische leiding voort. De huisartsenzorg is in handen van dokter Schot en dokter Van Duijvenvoorde. Mw Schot is al een aantal jaren in de praktijk werkzaam en dhr Van Duijvenvoorde sinds het afgelopen half jaar (en eerdere jaren). Gezamenlijk zullen we ons uiterste best doen de goede en persoonlijke zorg voort te zetten zoals u die van dokter Westerman gewend was.

Dokter Westerman was bezig met een moderniseringstraject, waaronder ook accreditatie van de kwaliteit. De praktijk heeft nu dat kwaliteitszegel. Wij zetten dat beleid voort. Zo komt er binnenkort een nieuwe website, waarmee u meer mogelijkheden krijgt om informatie te krijgen of beveiligd naar de praktijk te sturen. De bereikbaarheid van de praktijk zal verder verbeteren.

De samenwerking met andere huisartsenpraktijken in het gebouw wordt versterkt.
En de praktijk krijgt een nieuwe naam….

HUISARTSENPRAKTIJK SCHOPPERSHOF

We willen u graag in de toekomst met uw vertrouwde team op de vertrouwde locatie goede huisartsenzorg blijven leveren.
Met vriendelijke groet,
mede namens het hele team, Job Boiten

0-0-0-0-0-0-0-0

Zorg houdt zich niet aan openingsuren.

Voor medicatie buiten de openingsuren is er de dienstdoende apotheek. Voor informatie en het aanvragen van herhaalmedicatie kunt u op deze website terecht. Een complete medische encyclopedie, een reiswijzer en informatie over geneesmiddelen (uit betrouwbare bron), vindt u op onze website.

Blader gerust eens door de inhoud.

*********